58 proc. kobiet w Polsce nie pracuje.

Polki na rynku pracy

Co druga kobieta w Polsce nie pracuje zawodowo

58 proc. kobiet w Polsce nie pracuje. Większość ma co najmniej średnie wykształcenie.

Główny Urząd Statystyczny podał, że w końcu III kwartału 2021 r. udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 54,3 proc. i był o 0,3 p. proc. wyższy w porównaniu z analogicznym kwartałem 2020 r. Dodał również, że ponad połowa bezrobotnych kobiet miała wykształcenie średnie i wyższe. Jest to odmienna struktura wykształcenia niż mężczyźni, gdyż odsetek mężczyzn o tym poziomie wykształcenia wyniósł 38,1 proc.

W końcu stycznia 2022 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 927,1 tys. bezrobotnych. Wśród bezrobotnych przeważały kobiety – 496,0 tys. vs 431,2 tys. bezrobotnych mężczyzn.

58 proc. kobiet w Polsce nie pracuje.

Wykształcenie kobiet

Kobiety są lepiej wykształcone niż mężczyźni, którzy częściej kończą edukację na poziomie zasadniczych szkół zawodowych, co potwierdzają badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Lepsze kwalifikacje i wykształcenie kobiet, ich mobilność i przedsiębiorczość powinny być w większym stopniu wykorzystane na rynku pracy. Potwierdzeniem aktywności płci pięknej jest 0.8 miliona kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą (dane na rok 2020). Niestety ich sytuacja zawodowa jest zdecydowanie trudniejsza. W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, możliwości rozwoju zawodowego kobiet znacząco różnią się od sytuacji mężczyzn w tym zakresie. Różnice obejmują zarówno inne postrzeganie pracownika przez pryzmat jego płci, jak i zróżnicowanie warunków zatrudnienia kobiet i mężczyzn.

najczęściej czytane w tym miesiącu:Powody bezrobocia

Niestety w dalszym ciągu rośnie liczba osób, które decydują się na pozostawanie bez pracy z powodu obowiązków rodzinnych i zadań związanych z prowadzeniem domu. Większość spośród tych osób to kobiety. Badanie Deloitte przeprowadzone w grupie 18–59-latek pokazało, że dominującą przyczyną zaprzestania pracy zarobkowej była opieka nad dziećmi, na którą wskazywała ponad jedna trzecia badanych kobiet (34 proc.) . Rzadszą przyczyną, ale nabierającą znaczenia wraz ze starzeniem się społeczeństwa, jest fakt, że 7 proc. z nich nie pracuje, bo zajmuje się starszym członkiem rodziny. Jedną ze wskazywanych przyczyn dyskryminacji kobiet na rynku pracy jest też przekonanie pracodawców o mniejszej dyspozycyjności kobiet niż mężczyzn. W dalszym ciągu szczególny wpływ na sytuację kobiet na rynku pracy wywierają również stereotypy, według których mężczyźni są lepszymi pracownikami od kobiet z uwagi na cechy osobowościowe.

58 proc. kobiet w Polsce nie pracuje.

Co 4. kobieta pracująca w Polsce to przedsiębiorczyni

Według danych Główny Urząd Statystyczny z 2018r. średni czas przebywania na bezrobociu kobiet to 13,6 miesiąca. Pamiętajmy, że wpływ na to może mieć zasiłek dla bezrobotnych wypłacany przez 12 miesięcy. Wiele kobiet może więc pozostawać oficjalnie bezrobotnych tak długo jak trwa okres zasiłku, a potem ze względu na stygmatyzację mogą wypisać się z rejestru, co wcale nie oznacza, że rozpoczęły pracę zawodową.
Wśród 42% kobiet aktywnych zawodowo, według moich obliczeń na podstawie danych CEIDG jest 9,2% kobiet mających działalność gospodarczą. Oznacza to, że co 4. pracująca kobieta ma swoją działalność.

3 myśli na temat “Polki na rynku pracy

  1. Chyba liczby się pogmatwały: “Potwierdzeniem aktywności płci pięknej jest 0.8 miliona kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą (dane na rok 2020).”
    a kilka linijek niżej
    “aktywnych zawodowo kobiet jest 7346. Z tego tylko 675 kobiet ma działalność gospodarczą! (Dane z GUS 2020).”

    Oraz fragment: Wśród 42% kobiet aktywnych zawodowo, według moich obliczeń na podstawie danych CEIDG jest 9,2% kobiet mających działalność gospodarczą. (…) Reasumując: Co 4. pracująca kobieta ma swoją działalność. Wśród wszystkich kobiet w Polsce samozatrudnionych jest zaledwie 3,9% kobiet.

Dodaj komentarz