po co dziecku tata

Po co dziecku tata?

Do tego, że dziecku potrzebny jest ojciec nie trzeba nikogo przekonywać. Ale czy wiedzieliście, że posiadanie obecnego nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie ojca wpływa pozytywnie na rozwój mowy, wyniki w szkole, umiejętności matematyczne a nawet prawdopodobieństwo wystąpienia astmy? Kluczowe obszary rozwoju dziecka, na które ma wpływ osoba ojca.

Rozwój poznawczy

 1. Niemowlęta zaangażowanych ojców są bardziej kompetentne poznawczo i zdobywają wyższe wyniki ogólnorozwojowe (m.in.: Pedersen, Rubinstein, & Yarrow, 1979);
 2. Badania dzieci w wieku 1-3 lata dowodzą, że dzieci te, lepiej radzą sobie z rozwiązaniem problemów (Easterbrooks & Goldberg, 1984);
 3. W wieku szkolnym dzieci zaangażowanych ojcówmają lepsze umiejętności ilościowe i werbalne, wyższe IQ oraz lepsze wyniki w nauce, spędzając średnio 3,5 h więcej tygodniowo na naukę niż dzieci samotnych rodziców (Zick & Allen, 1996)
 4. Jako dorośli dzieci zaangażowanych ojców osiągają wyższy: poziom wykształcenia, poziom osiągnięć ekonomicznych i edukacyjnych oraz kompetencji zawodowych;

*Ciekawostka: Flouri i Buchanan (2004) odkryli, że zaangażowanie ojca i matki w wieku 7 lat niezależnie przewidywało osiągnięcia edukacyjne w wieku 20 lat dla synów i córek!

 

Rozwój emocjonalny i dobrostan psychiczny

Dzieci zaangażowanych ojców:

 1. częściej przejawiają postawę ciekawości wobec świata, chętniej eksplorują środowisko (Biller, 1993; Parke i Swain, 1975, Pruett, 1997);
 2. bardziej kompetentnie reagują na złożone i nowe bodźce, lepiej radzą sobie w stresujących sytuacjach,sprawniej panują nad swoimi impulsami (Kotelchuck , 1976, Parke i Swain, 1975)
 3. mają wyższą ogólną satysfakcję życiową, rzadziej odczuwają stany depresyjne, stany lękowe i cechują się niższym poziomem: neurotyczności, stresu psychicznego (m.in.: Dubowitz, 2001, Barrera i Dumka, 2007, Flouri, 2005);
 4. mają wyższą samoocenę, częściej uważają się za godnych zaufania i przyjaznych (m.in.: Deutsch, 2001; Ross, 2000, Biller, 1993);

*Ciekawostka: zmienną najbardziej konsekwentnie związaną z pozytywnymi wynikami życiowymi dzieci jest jakość relacji ojciec-dziecko (Amato, 1998, Furstenberg & Harris, 1993, Lamb, 1997).

 

Rozwój społeczny

Dzieci zaangażowanych ojców:

 1. mają wyższe kompetencje społeczne i częściej przejawiają inicjatywę społeczną (m.in.: Barber i Olsen, 2005);
 2. częściej mają pozytywne relacje z rówieśnikami, są bardziej popularne i lubiane, ich relacje rówieśnicze charakteryzują się mniejszą agresją, większą wzajemnością i hojnością (m.in.: Ducharme, Doyle, & Markiewicz, 2002);
 3. wchodzą częściej w prospołeczne interakcje z rodzeństwem (Volling i Belsky, 1992);
 4. rzadziej: zażywają narkotyki, nadużywają alkoholu, wchodzą w konflikty z prawem (m.in.: Zimmerman et al., 2000);
 5. w dorosłym życiu: mają częściej długoletnie, udane małżeństwa, są bardziej zadowolone ze swoich partnerów, mają bardziej udane związki intymne i mają mniejszą szansę na rozwód(m.in. Risch, Jodl i Eccles, 2004);
 6. częściej przejawiają prospołeczne postawy i odznaczają się pozytywnymi zachowaniami moralnymi . W praktyce, dzieci zaangażowanych ojców rzadziej kłamią i częściej potrafią przyznać się do błędu (Hoffman, 1971, Speicher-Dublin, 1982, Mosely i Thompson, 1995,Mott, 1997);

*Ciekawostka: nastolatkowie, którzy silnie pozytywnie identyfikują się z ojcem mają o 80% niższe prawdopodobieństwo pobytu w więzieniu i 75% niższe prawdopodobieństwo podjęcia wczesnej aktywności seksualnej skutkującej ciążą (Moore & Chase-Lansdale, 2001).

 

Zdrowie

Zaangażowani ojcowie wpływają na zdrowie dziecka pośrednio, dbając o kobietę w ciąży:

 1. Samotne matki w porównaniu do zamężnych mają dwukrotnie większe prawdopodobieństwo zapadnięcia na depresję oraz dwukrotnie wyższy poziom stresu (Cairney, Boyle, Offord, & Racine, 2003);
 2. Samotne matki dwukrotnie częściej doświadczają poronienia (Matthews, Curtin, MacDorman, 2000);
 3. Samotne matki dwukrotnie częściej rodzą dzieci o niskiej masie urodzeniowej (Padilla&Recihman, 2001; US Department of Health and Human Services, 1995);

Ojcowi mogą również wpływać na zdrowie dziecka bezpośrednio:

 1. Dzieci mieszkające z dwoma biologicznymi rodzicami w porównaniu do dzieci wychowujących się w niepełnych rodzinach rzadziej padają ofiarą wypadków domowych takich jak: poparzenia, upadki, zranienia (O’Connor, Davies, Dunn, & Golding, 2000);
 2. Rozpad związku rodziców 6-krotnie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia astmy u dziecka (Harknett, 2005);
 3. Dzieci z niepełnych rodzin częściej zapadają na cukrzycę i otyłość oraz mają częstsze problemy zdrowotne (Thompson, Auslander & White, 2001);

*Ciekawostka: otyły ojciec zwiększa 4-krotnie prawdopodobieństwo otyłości swoich dzieci (Burke, Beilin, &Dunbar, 2001). Procent tłuszczu w ciele ojców, nie matek, jest najlepszym wskaźnikiem zmian w ilości tłuszczu córek. Kiedy rośnie BMI ojca, wzrasta również BMI córek! (Figueroa-Colon,Arani, Goran, &Weinsier, 2000).


Więcej informacji na temat istotności relacji-ojciec dziecko możecie znaleźć na stronie: www.tato.net- inicjatywie Fundacji Cyryla i Metodego z Lublina, od lat wspierającej ojców w najważniejszej roli ich życia.

Wszystkie działania Tato.Net (WarszTaty dla ojców, Sieć Ojcowskich Klubów, konferencje, seminaria i szkolenia i in.) wynikają z wizji ojcostwa, które potrzebuje być odkryte na nowo. Obecnie rozpoczynając kampanię społeczną „Zawsze można być lepszym ojcem” upowszechniają wiedzę na temat znaczenia roli ojca w rozwoju dziecka. Dotychczas do inicjatywy Tato.Net przyłączyli się m.in. Przemysław Babiarz, Michał Lorenc, Marek Kamiński, Radosław Pazura, Krzysztof Hołowczyc i Paweł Królikowski.

W serwisie możecie również znaleźć bezpłatny e-book ”Wspólne odkrywanie świata”. Lektura tej pozycji pomoże być nie tylko lepszym ojcem, ale też przyjacielem swojego dziecka.

3 myśli na temat “Po co dziecku tata?

 1. Od zawsze byłam zdania, że tata jest potrzebny tak samo jak mama, nawet kiedy nie miałam własnych dzieci! Teraz utwierdzam się w tym jeszcze bardziej!

Dodaj komentarz