Smartfony w szkole – dlaczego to kontrefektywne?

Brak jakiej rzeczy mógłby dać Twojemu nastolatkowi lepsze wyniki w szkole oraz lepsze samopoczucie w wyniku czego moglibyście zrezygnować z części wizyt z psychologiem?

Brak smartfona.

W ostatnio opublikowanym raporcie badawczym autorstwa Sary Abrahamsson „Smartphone Bans, Students outcomes and Mental Health” czarno na białym dane statystyczne pokazujące zależności pomiędzy używaniem smartfona w szkole, a wynikami edukacyjnymi oraz zdrowiem psychicznym nastolatków.

Oto kilka kluczowych wniosków z raportu:

  • Uczniowie uczęszczający do liceów, w których obowiązują rygorystyczne zasady dotyczące smartfonów, odnotowały znaczny wzrost średniej ocen i wyższe wyniki testów wystawianych przez nauczycieli trzy i cztery lata po wprowadzeniu zakazu.
  • W przypadku ocenianych zewnętrznie wyników testów z matematyki uczniowie uczęszczający do szkół, w których obowiązują rygorystyczne zasady dotyczące smartfonów, odnotowały poprawę po roku od wprowadzenia zakazu oraz po czterech latach od wprowadzenia zakazu.
  • Prawdopodobieństwo, że młodzież będzie kontynuować naukę w formie studiów wzrosło o 4–7 punktów procentowych po nałożeniu na zakazu korzystania ze smartfonów przez co najmniej 2 lata w liceum.
  • Zmniejszyła się liczba porad związanych z objawami i chorobami psychicznymi, zarówno w ramach opieki specjalistycznej, jak i wizyt lekarskich.
  • Młodzież uczęszczająca do szkół o niskim statusie społeczno-ekonomicznym odnotowała spadek poziomu zjawiska znęcania się już po roku obowiązywania zakazu używania smartfonów.

Czy w szkole Twojego dziecka można korzystać ze smartfonów?

Czy wiedziałeś, że zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach i placówkach oświatowych wprowadziły już: Francja, Hiszpania i Szwecja. Wkrótce dołączyć ma do nich również Holandia. W Polsce taka dyskusja trwa już od roku – w 2023 r. Jak sądzisz? Czy uda się wprowadzić ten zakaz? Jaki masz do tego stosunek?

Całość raportu badawczego do przeczytania tutaj: https://openaccess.nhh.no/nhh-xmlui/bitstream/handle/11250/3119200/DP%2001.pdf

Dodaj komentarz